GRAM CPA SIMPLEX CENTRAL VAKUUMANLÆG

CPA enkelt pumpe vakuum systemer bruges hovedsagelig til centralvakuumanlæg, eller til vakuuminfusion, eksempelvis af vindmøllevinger. Vakuumanlægget bruges også i visse vakuumløftere, hvor buffertanken kan anvendes som ekstra forsyning af vakuum og ved eventuelt pumpestop.

Disse enheder består, i standard udførelse af:

  • En oliesmurt vakuumpumpe med en ydelse fra 25 m^3/h til 305m^3/h, inklusiv elektrisk motor, olieseparator og udstødningsfilter.
  • En vakuum-sikrede horisontal stål buffertank med en kapacitet på enten 100, 300 eller 500 L, som inkluderer en drænventil til at dræne tanken for eventuel kondens
  • Et supplementær vakuumsikrede indløbsfilter
  • En integreret kontraventil, for at fastholde vakuumniveauet i buffertanken, mens vakuumpumpen er stoppet.
  • En manual ventil i indløbet af buffertanken, for at kunne isolere vakuumpumpen fra processen.
  • Et elektronisk kontrolpanel (leveres standard som 400V 50-60Hz) start/stop, nødstop, motorværn, vakuumtransmiter og PLC-styring, som er forudprogrammeret til at starte/stoppe vakuumpumpen, enten manuelt, eller automatisk. Kontrolpanelet leveres som standard i IP55 udførsel.
Gram CPA simplex - central vakuumanlæg

Gram CPA Simplex – Kompakt Vakuumanlæg