GRAM CPA SIMPLEX CENTRAL VAKUUMSYSTEM

CPA-pumpar med enkel pump används huvudsakligen för centrala vakuumsystem, eller för vakuuminfusion, till exempel av vindturbinblad. Vakuumsystemet används även i vissa pumpar, där buffertanken kan användas som extra tillförsel av vakuum och vid pumpstopp.

Dessa enheter, i standard utförande av:

  • En oljesmurt vakuumpump med prestanda på 25 m 3/h till 305 m 3/h, inklusive elmotor, oljeavskiljare och avgasfilter.
  • En vakuumskyddad horisontell stålbuffertank med en kapacitet på antingen 100, 300 eller 500 liter, vilket inkluderar en avloppsventil för att tömma tanken för eventuell kondensation.
  • Ett extra vakuumskyddat inloppsfilter
  • En integrerad kontrollventil för att hålla vakuumnivån i buffertanken medan vakuumpumpen stoppas.
  • En manuell ventil i buffertankens inlopp, för att isolera vakuumpumpen från processen.
  • En elektronisk kontrollpanel (standard som 400V 50-60Hz) start/stopp, nödstopp, motorskydd, vakuumsändare och PLC-styrning, som är förprogrammerade för att starta/stoppa vakuumpumpen, antingen manuellt eller automatiskt. Kontrollpanelen levereras med IP55-utgång.
Gram CPA simplex - central vakuumanlæg

GRAM CPA SIMPLEX CENTRAL VAKUUMSYSTEM