Vakuum og vakuumpumper

Hos Gram Vakuum Teknik har vi alt indenfor vakuumpumper, og er altid klar til at hjælpe med en reservepumpe 

Gram Vakuum Teknik er specialister indenfor vakuumpumper. Vi varetager alle opgaver som salg, service og reparation. Gram Vakuum Teknik lagerfører et stort udvalg af reservedele, og vil i de fleste tilfælde kunne levere en reservepumpe inden for 1 arbejdsdag. Derudover sælger vi endvidere reservedele og pumper af typer som

– Busch
– Rietschle (Gardner Denver)
– Becker
– Leybold
– Pfeiffer
– DVP
– m.fl.

hvad kan du finde hos os

Oliesmurte vakuumpumper

Oliesmurt vakuumpumpe

Oliesmurte lamel vakuumpumper kan bruges i sammenhæng hvor der er fugtighed i den indsugede luft eller hvor der er brug for en højere slut tryk. Disse pumper kan køre uafbrudt inden for visse trykområder eller forbundet til beholdere, der skal tømmes, hvis volumen er dimensioneret korrekt til pumpes volumenflow. 
Langvarig brug ved atmosfærisk tryk anbefales ikke.

De vigtigste anvendelsesområder omfatter: vakuum emballage, termoformning maskiner, glas eller marmor–bearbejdningsmaskiner, medicinsk udstyr.

Vores oliesmurte vakuumpumper

Tørtløbende vakuumpumper

Tørtløbende vakuumpumpe

Tørtløbende lamel vakuumpumper (oliefri) kan køre uafbrudt, dog udelukkende kun hvis det er et rent tørt miljø. Tørtløbende lamel vakuumpumper kan køre med alle slags tryk, hvilket mange andre former ikke kan. Der er ikke andre sliddele end lamellerne og filtrene i denne type, så vedligeholdelsen består udelukkende af skift af lamellerne og rengørering af filtrene.

De vigtigste anvendelsesområder omfatter: sugekopper transportbånd, automatiske maskiner, træbearbejdningsmaskiner. Tør løbende lamel kompressorer har ingen særlige restriktioner for deres anvendelse, bortset fra det maksimale driftstryk, som ikke må overstige den nominelle værdi.

Vores tørtløbende vakuumpumper

Central vakuumanlæg

Vakuum anlæggene i CPV serien er blevet udviklet til en bred vifte af anvendelsesområder, og findes i forskellige udgaver.
De centraliserede vakuum anlæg i CPA serien fås i tre forskellige konfigurationer SIMPLEX – DUPLEX – TRIPLEX afhængigt af antallet af installerede pumper.
Disse produkter er udstyret med kontrolpaneler til at styre trykket inden i receiveren ved at styre start og stop af pumpen.
Panelerne, der er udviklet i henhold til europæiske standarder, omfatter også timetæller og en slid balancering enhed for pumpen.
Særlige enheder af antibakterielle filtre fås også med by-pass, bygget i henhold til EN ISO 7396-1 standarden, til hospitalsbrug.

VOres central vakuumanlæg

Klo vakuumpumper

Klo vakuumpumpe indvendig

Klovakuumpumper eller klopumper af type “DRY” er 100% oliefri i vakuumkameret, og der er ingen friktion i de interne dele. Derfor bliver luften eller gassen der kommer igennem den ikke kontamineret samtidigt med, at der ikke er slidedele så som lameler, der skal skiftes periodisk. Dette er med til at reducer vedligeholdelses omkostninger til kun at omfatte olieskfit i gearkassen, samt indløbsfiltre.

En anden god egenskab ved klo-valkuumpumper er, at de også kan bruges som kompressor. Deres vakuumniveau vil uafhængig af producent, altid lægge på mellem 120 og 200mbar(A).

Klo vakuumpumper, er i flere tilfælde en god alternative til oliefri lamelvakuumpumper.

Vores klo vakuumpumper

SIdekanalsblæser

Sidekanalblæsernes ( også kaldtesidekanalsblæser, ringkammerblæser eller turboblæser ) konstruktion er baseret på princippet om vandrette kanaler.
Et særligt designet blæserhjul tvinger indløbsluftstrømmen til at følge en spiral­kanal; luftstrømmen underkastes derved gentagne accelerationer, der resulterer i opnåelse af et højt differenstryk eller –vakuum, alt afhængig af sidekanalblæserens anvendelse.

Blæserhjulet monteres direkte på motorakslen, og de roterende dele afbalan­ceres dynamisk for at sikre en næsten helt vibrationsfri drift.
Både blæserhus og –hjul er udført i matricestøbt aluminium med henblik på maksimal robusthed og let håndtering.

Sidekanalblæseren kræver INGEN SMØRING, eftersom der ikke er nogle kontakt­punkter mellem statiske og roterende dele.
De særlige egenskaber af vores blæserhjulsdesign gør det muligt at undgå ophobning af eventuelle fremmedlegemer, olie eller støv inde i blæseren. Hvis sidekanalblæseren anvendes til et aggressivt medie med et højt indhold af restprodukter, vil den lette konstruktion samtidig gøre det muligt at demontere blæserhjulet hurtigt for evt. inspektion.

Sådan fungerer en sidekanalsblæser

Vores produkter

Sidekanalsblæser

Sidekanalsblæser

Sidekanalsblæser findes i 1-2 trins pumper. Størrelser 50 til 1.100 m3/h

Kapselblæser

En kapselblæser består hovedsageligt af et statorhus, inkl. to symmetriske stempler med tre tandede gearhjul, som roterer i hver sin retning med samme hastighed.

Et skrueskåret tandhjulsgear med ensrettede sider sikrer hele tiden korrekt afstand mellem stemplerne samt overholdelse af de nøjagtige samlingstolerancer, som er så vigtige for at kunne opretholde en god mekanisk drift og en høj volumetrisk ydelse. Den transporterede gasart løber ind i det kammer, som fremkommer mellem statoren og stemplerne. Det heraf opståede tryk afhænger af friktionsglidningen i gasrørene samt processens tryk (systems back pressure).
Kapselblæsernes volumetriske ydelse er konstant, hvilket tillader drift under vekslende trykforhold. Den optagne mængde i seks separate sektioner indsuges og komprimeres for hver hele omdrejning af drivakslen. Et konstant tryk og en øget blæserhastighed vil øge udstødningsstrømmen proportionalt. Den optagne effekt regulerer automatisk til reel drifts tid, hvorved unødvendigt kraftforbrug undgås.

Den udeblevne friktion mellem stemplerne gør smøring i kompressionskamrene overflødig, hvilket betyder, at luftindtaget er helt OLIEFRIT.

Dette er én af de største fordele ved disse kapselblæsere og er en yderst vigtig egenskab med hensyn til kemiske processer og anvendelses­områder, der kræver et meget lavt forureningsniveau.
Flow op til
22.400 m3/h. Trykstigning op til 1 bar og vakuumgrænse op til 500mbar.

Sådan fungerer en kapselblæser

Vores kapselblæser

Diverse vakuumpumper

Stempel vakuumpumper indvendig
Høj vakuumpumper indvendig
Stempel vakuumpumper

Stempelpumper kan anvendes i nærvær af fugt, og har ingen særlige begrænsninger i brugen. Membranpumper har lignende funktioner, men er bygget i to versioner (FKM eller EPDM), og kan operere medvisse aggressive flows. Versioner med sikkerhedsskærm og indsugningsfilter til brug som mobile enheder er også tilgængelige (serieZA eller MA boks).
De vigtigste anvendelsesområder omfatter: elektromedicinsk, sugekopper transportører, laboranter applikationer, byggeri, damp sterilisatorer og dental ovne.

Høj vakuumpumpe

R og D-serien af høj vakuumpumper anvendes, når det endelige absolutte krævede tryk er meget lavt <0,5mbar (abs.).
Disse pumper kan køre konstant, forbundet til lukkede beholdere som skal tømmes, og kan ikke køre kontinuerligt ved atmosfærisk tryk. Udstødningen fra disse pumper kan ikke filtreres, og og særlige filtre er tilgængelige til rensning for dampe hvis det er nødvendigt.
De vigtigste anvendelsesområder omfatter: køle-og klimaanlæg, laboranter applikationer, frysetørring, spektrometril ultracentrifugering, mm..

Væskerings vakuumpumper

Vores produktprogram inden for væskeringspumper er uden tvilv en af de største på verdensplan.
Vi kan levere væskerings vakuumpumper i virkelig mange forskellige størrelser, udgave og materialler.
Om der er tale om standard løsninger eller korrosive gasser, ATEX certficerede væskeringsvakuumpumper eller andet, er vi leveringsdygtige for op mod 30.000m^3/h. Derudover kan vi levere kundetilpasede løsninger.

Vores andre vakuumpumper

pakningssæt

Pakningssæt/sliddelesæt

Vi kan tilbyde et stort sortiment af pakningssæt/sliddelesæt af høj kvalitet til følgende vakuumpumper:

Busch

Rietschle

Becker

Eurovacuum

med mere…

Luftfilterhus fra Gram Vakuum Teknik

Komplet luftfilterhus

Komplette luftfilterhuse til tryk/vakuumpumper er i stand til at arbejde i en tilstand af absolut vakuum/tryk.

Alle luftfilterhuse er testet til tryk/vakuum

Luftfilter fra Gram Vakuum Teknik

Luftfilter

Vi tilbyder en bred vifte af luftfilter til vakuum/trykpumper.

Alle vores luftfilter er i en høj kvalitet og testet, således at vi er i stand til at servicere vakuumindustrien

Luftfilter fra Gram Vakuum Teknik

Luftfilter/Oliefilter

Vi garanterer for de produkter vi sælger og vores luft-/oliefilter har et højt niveau, når det gælder holdbarheden over for snavs og støv

Vi tilbyder luftfilter fremstillet i papir, rustfrit stål og aktiv kul

Udstødningsfiltre fra Gram Vakuum Teknik

Udstødningsfilter

Vi har et stort udvalg af udstødningsfiltre til vakuumpupmper så som Busch, Rietschle, Becker, Leybold og Eurovacuum, hvilket gør os i stand til at opfylde alle kunders krav.

Udstødningsfilterne er lavet af korrosionsbestandigt materiale, der kan arbejde ved høj tryk og varme

Lameller fra Gram Vakuum Teknik

Lameller

Vi fører lameller til vakuumindustrien i højeste kvalitet til flg. vakuumpumper:

Busch

Rietschle

Becker

Eurovacuum

med mere…

Område af Gram Vakuum Teknik

Hvor kan du finde os

Gram Vakuum Teknik er ude ved vores kunder i hele Danmark og dele af Sverige. Vi varetager alle opgaver som salg, service og reparation.

Vi er også altid klar på et akut opkald, så hvis dette er tilfældet, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, så finder vi en løsning der passer til dig

Kontakt os