GRAM CPA SIMPLEX SENTRAL VAKUUMSYSTEM

Pumpe CPA-pumper brukes hovedsakelig til sentrale vakuumsystemer, eller for vakuuminfusjon, for eksempel vindturbinblader. Vakuumsystemet brukes også i enkelte pumpere, hvor buffertanken kan brukes som ekstra tilførsel av vakuum og ved pumpestopp.

Disse enhetene, i standardversjonen av:

  • En oljesmurt vakuumpumpe med ytelse på 25 m 3/h til 305 m 3/t, inkludert elektrisk motor, oljeseparator og eksosfilter.
  • En vakuumbeskyttet horisontal stålbuffertank med en kapasitet på enten 100, 300 eller 500 liter, som inkluderer en avløpsventil for å tømme tanken for kondensering.
  • Et ekstra vakuumbeskyttet innløpsfilter
  • En integrert kontrollventil for å holde vakuumnivået i buffertanken mens vakuumpumpen stoppes.
  • En manuell ventil i buffertanken, for å isolere vakuumpumpen fra prosessen.
  • En elektronisk styringspanel (standard som 400V 50-60Hz) start/stopp, nødstopp, motorvern, vakuumsender og PLC-kontroll, som er forhåndsprogrammert for å starte/stoppe vakuumpumpen manuelt eller automatisk. Kontrollpanelet leveres med IP55-utgang.
Gram CPA simplex - central vakuumanlæg

GRAM CPA SIMPLEX SENTRAL VAKUUMSYSTEM