GRAM CPA TRIPLEX EN 737/3 MEDICINSK VAKUUMANLÆG

GRAM CPA TRIPLEX TIL SYGEHUSE 25 TIL 1000 M^3/H

CPA TRIPLEX til sygehuse, er special udviklet efter normen EN 737/3, medicinske vakuumsystemer for sygehuse. Vakuum anlæggene bruges hovedsagelig som centralvakuum anlæg til sygehuse.

Disse enheder består i standard udførelse af:

  • Tre oliesmurt vakuumpumper med en ydelse fra 25 m^3/h til 1000m^3/h, inklusiv elektrisk motor, olieseparator og udstødningsfilter.
  • En vakuum-sikrede horisontal stål buffertank med en kapacitet på enten 300, 500 eller 1000 L, som inkluder en drænventil til at dræne for eventuel kondens
  • Et supplementært vakuumsikret indløbsfilter
  • En integreret kontraventil, for at fastholde vakuumniveauet i buffertanken, mens vakuumpumpen er stoppet.
  • En manual ventil i indløbet af buffertanken, for at kunne isolere vakuumpumpen fra processen.
  • To elektroniske kontrolpaneler (leveres standard som 400V 50-60Hz) start/stop, nødstop, motorværn, vakuumtransmiter og PLC-styring, som er forudprogrammeret til at starte/stoppe vakuumpumpen, enten manuelt, eller automatisk, og med forskellige funktioner, så som automatisk skift til nødgeneratorforsyning, service mode, som sikre drift under vedligeholdelse af vakuumanlægget, og meget mere. Kontrolpanelet leveres som standard i IP55 udførsel. Al sammen efter regulativerne fra EN737/3
  • To antibakteriologiske filtre med by-pass ventiler.
GRAM CPA TRIPLEX Medicinsk Vakuumanlæg

GRAM CPA TRIPLEX EN 737/3 MEDICINSK VAKUUMANLÆG