GRAM XC.405 XC.605 OG XC 905 VAKUUMSYSTEM

XC VACUUM SYSTEMS ORDER OF TWO OR THREE PUMPS CONNECTED IN PARALLEL.

Vanligvis er det mye billigere og noen ganger mer pålitelig å velge en enhet bestående av to eller tre pumper enn å skaffe en pumpe som kan håndtere oppgaven.

For eksempel er 2 parallelle pumper 305m 3/h mye billigere når man anskaffer enn en enkeltstående pumpe som produserer 600m 3/h.

Vi kan bygge forskjellige løsninger som vanligvis er svært konkurransedyktige, fra et område på ca. 1000 m 3/t og ned til 400 m 3/t med et sluttvakuum på 0,5 mbar (A)

Systemene kan også leveres med vakuumstyringsenheter og frekvensomformere etc.

I standardkonfigurasjonen leveres XC vakuumsystemer med elektrisk utstyr og uten vakuumbeholder.

GRAM XC405, XC605 samt XC905 vakuumanlæg

GRAM XC.405 XC.605 OG XC 905 VAKUUMSYSTEM