GRAM CPA DUPLEX SENTRAL VAKUUMSYSTEM

CPA DUPLEX 25 til 305 M ^ 3/H

Pumpe CPA-pumper brukes hovedsakelig til sentrale vakuumsystemer, eller for vakuuminfusjon, for eksempel vindturbinblader. Vakuumsystemet brukes også i enkelte vakuumløfter, hvor buffertanken kan brukes som ekstra tilførsel av vakuum og ved pumpestopp.

Disse enhetene, i standardversjonen av:

  • En oljesmurt vakuumpumpe med ytelse på 25 m 3/t til 305 m 3/t, inkludert to vakuumpumper, elektrisk motor, oljeseparator og eksosfilter.
  • Enten vakuumbeskyttet horisontal stålbuffertank med en kapasitet på enten 100, 300 eller 500 liter eller en vertikal vakuumbeholder med en kapasitet på 1000 liter. Begge versjonene inneholder en avløpsventil for å tømme tanken for mulig kondensering
  • Et ekstra vakuumbeskyttet innløpsfilter
  • En integrert kontrollventil for å holde vakuumnivået i buffertanken mens vakuumpumpen stoppes.
  • En manuell ventil i buffertanken, for å isolere vakuumpumpen fra prosessen.
  • En elektronisk kontrollpanel (standard som 400V 50-60Hz) start/stopp, nødstopp, motorvern, vakuumsender og PLC-kontroller forprogrammert for å starte/stoppe vakuumpumper, enten manuelt eller automatisk. Kontrollpanelet leveres med IP55-utgang.
GRAM CPA Duplex central vakuumanlæg

GRAM CPA DUPLEX SENTRAL VAKUUMSYSTEM