KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV4/8

Bærbart vakuumsystem (CPV 4/8) Denne enheten er beregnet for applikasjoner i byggebransjen og hvor det er behov for en praktisk og lett bærbar buffer, f.eks. bruk sugekopper eller løfteutstyr.

Enheten består av en beholder av anodisert aluminium med galvanisert topp og en 4 m3/t oljesmurt vakuumpumpe. Vakuumsystemet er forbundet med en kulventil som også er forbundet med en vakuummåler som konstant viser graden av trykk i beholderen.

Standardutstyr inkluderer start/stopp-knapp, strømkabel og mulighet for tømming av tanken. I tillegg kan den kjøpes med en bryter som automatisk stopper vakuumpumpen hvis tanken blir full med væske.

Vakuumsystem med væskeseparator.

Disse vakuumsystemene er designet og bygget for bruk på glass- og marmormaskiner og på maskiner der det er mulig å konsumere ikke-aggressive væsker (normalt kjølemidler).

Disse er komplett og kompakt vakuumsystem og er vanligvis koblet til applikasjonen av en fleksibel slange. En kulventil ved tankinnløpet gjør det mulig å kutte av vedlikeholdsapplikasjonen. Luft og væske skilles først i tanken ved hjelp av en intern «syklon» -anordning.

Luften i tanken, uten dråper, men likevel fuktig, passerer gjennom et kondensatorseparatorfilter hvor en vakuummåler er montert for å styre driften av vakuumsystemet og en kulventil for returluften (dette er nødvendig for å tømme oppsamlet vann i tanken).

Filteret er koblet til pumpen gjennom et rør med en innebygd ekstraventil.

Pumper som brukes i disse vakuumsystemene tilhører WR-serien, som har en innebygd høyeffektiv «gasballast» -enhet som gjør at gjenværende kondensering kan skille oljen og separere kondensatet med vakuumpumpen stoppet.

Pumpene brukes også til å drive sentrifugalpumper med sentrifugalpumper, og med stor suksess. Spesielt verktøyfirmaer rundt i Danmark har valgt å kjøpe denne pumpenheten, etter at vi har implementert en beskyttelsesanordning som automatisk slår av pumpen når sentrifugalpumper er fortynnet.

Komplet Vakuumanlæg Gram CPV4/8

KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV4/8