KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV 5-60/25

Kompakt vakuumsystem med væskeseparator 5, 12, 25, 40 eller 60 m3/h

Disse vakuumsystemene er designet og bygget for bruk på glass- og marmormaskiner og på maskiner der det er mulig å konsumere ikke-aggressive væsker (normalt kjølemidler).

Vakuumsystemene er komplett og kompakte enheter og er vanligvis koblet til brukermaskinen med en fleksibel slange.

En ventil ved tankinnløpet gjør det mulig å opprettholde riktig vakuum under vedlikeholdsaktiviteter.

Luft og væske skilles først inn i tanken ved hjelp av en intern “syklon” -anordning, en flottør med flottør montert utenfor tanken, slik at operatøren visuelt kan styre mengden væske i tanken.

Indikatoren har en sensor som gir et elektrisk signal når beholderen er full og en automatisk ventil for å tømme det akkumulerte væsken.

Luften i tanken, uten dråper, men likevel fuktig, passerer gjennom et kondensor separatorfilter, som en vakuummåler er montert for å styre driften av enheten.

Central vakuumpumpe - Gram CPV 5-60/25

KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV 5-60/25