LB6, LB8 OCH LC12 OLJESMÖRJDA VAKUUMPUMPAR

Kompakt storlek kombinerad med låg uppnåelig sluttryck (abs) är de viktigaste delarna i denna serie. Denna serie små vakuumpumpar tillverkas med en flödesprestanda på 6, 8 eller 12 m 3/h

Ett effektivt dämpnings- och återvinningssystem integrerat i tanken garanterar frånvaron av oljedunstar vid utloppet. En speciell tätning förhindrar att oljan sugs tillbaka när vakuumpumpen stoppas under vakuum.

Denna serie är lämplig för evakuering av små slutna behållare och (endast LC12) för kontinuerlig drift inom ett tryckområde på 400-2 mbar (abs.).

Standardutrustning inkluderar:

– Avgasdroppsavskiljare

– Gas Ballast (LA.12)

– Oljekontrollventil

– Pack med BV32 olja

Gram LB.6, LB.8 og LC12 oliesmurt vakuumpumpe

GRAM LB6, LB8 OCH LC12 OLJE VAKUUMPUMPAR