LB40SH OCH LB60SH VAKUUMPUMPAR FÖR HYDRAULISKA MOTORER

Vakuumpumparna kan anslutas till en hydraulisk motor. Kompakt design, låg ljudnivå, enkel oljekontroll och påfyllning och lätt underhåll är de viktigaste elementen i denna serie vakuumpumpar. LB40SH och LB60SH hydrauliska motor vakuumpumpar har en flödesprestanda på 40 och 60 m 3/h respektive ett slutligt vakuum på 0,5 mbar (A).

Dämpnings- och återvinningssystemet, utrustat med by-pass, tillsammans med oljeåtervinningsventilen, säkerställer fullständig frånvaro av oljedunstar vid utloppet.

Dessutom är vakuumpumpen utrustad med en speciell tätning som förhindrar att oljan sugs tillbaka när vakuumpumpen stannar under vakuum.

Standardversionen är lämplig för evakuering av små slutna behållare.

Standardutrustning inkluderar:

– Avgasdroppsavskiljare

– Gas Ballast

– Oljekontrollventil

– Förpackning med BV68 olja

Gram LB40SH oliesmurt vakuumpumpe

LB40SH OCH LB60SH VAKUUMPUMPAR FÖR HYDRAULISKA MOTORER