GRAM LC 151 OLJE VAKUUMPUMPA

Kompakt design, låg ljudnivå, enkel oljekontroll och påfyllning och lätt underhåll är de viktigaste delarna av denna vakuumpump. LC151-vakuumpumpen har en flödesförmåga på 151 m3/h och ett slutligt vakuum av 0,1 mbar (A)

Dämpnings- och återvinningssystemet, utrustat med by-pass, tillsammans med oljeåtervinningsventilen, säkerställer fullständig frånvaro av oljedunstar vid utloppet.

Dessutom är vakuumpumpen utrustad med en speciell tätning som förhindrar att oljan sugs tillbaka när vakuumpumpen stannar under vakuum.

Motorn är ansluten med hjälp av elastiskt kopplingselement och kan sålunda snabbt säkras med någon vanlig IEC-motor.

Standardutrustning inkluderar:

– Avgasdroppsavskiljare

– Gas Ballast

– Oljekontrollventil

– Förpackning med BV100 olja

Gram LC151 oliesmurt vakuumpumpe

GRAM LC 151 OLJE VAKUUMPUMPAR