GRAM LC 40 OCH LC 60 OLJESMÖRJDA VAKUUMPUMPAR

Kompakt design, låg ljudnivå, enkel oljekontroll och påfyllning och lätt underhåll är de viktigaste elementen i denna serie vakuumpumpar. LC40- och LC60-vakuumpumparna har en prestanda av 40 och 60 m ^ 3/h och ett slutligt vakuum av 0,5 mbar (A)

Dämpnings- och återvinningssystemet, utrustat med by-pass, tillsammans med oljeåtervinningsventilen, säkerställer fullständig frånvaro av oljedunstar vid utloppet.

Dessutom är vakuumpumpen utrustad med en speciell tätning som förhindrar att oljan sugs tillbaka när vakuumpumpen stannar under vakuum.

Standardversionen är lämplig för evakuering av små slutna behållare.

Standardutrustning inkluderar:

– Avgasdroppsavskiljare

– Gas Ballast

– Oljekontrollventil

– Förpackning med BV68 olja

Gram LC60 Oliesmurt Vakuumpumpe

GRAM LC40 OCH LC60 OLJE VAKUUMPUMPAR