LB6, LB8 OG LC12 OLJESMURT VAKUUMPUMPE

Kompakt størrelse kombinert med lav oppnåelig sluttrykk (abs) er de viktigste delene av denne serien. Denne serien med små vakuumpumper er produsert med en strømningsytelse på 6, 8 eller 12 m 3/t

Et effektivt dempings- og resirkuleringssystem integrert i tanken garanterer mangel på oljefordampere ved utløpet. En spesiell tetning hindrer at oljen suges tilbake når vakuumpumpen stoppes under vakuum.

Denne serien er egnet for evakuering av små lukkede beholdere og (kun LC12) for kontinuerlig drift innenfor et trykkområde på 400-2 mbar (abs.).

Standardutstyr inkluderer:

– Eksosgasseparator

– Gass ballast (LA.12)

– Oljekontrollventil

– Pakke med BV32 olje

Gram LB.6, LB.8 og LC12 oliesmurt vakuumpumpe

GRAM LB6, LB8 OG LC12 OLJE VAKUUMPUMPE