GRAM LC40SM OCH LC60SM VACUUMPUMPER UTAN MOTOR

Vakuumpumparna kan anslutas till vilken typ av IEC-motor som helst, eller anpassas till bältesenheten.

Kompakt design, låg ljudnivå, enkel oljekontroll och påfyllning och lätt underhåll är de viktigaste elementen i denna serie vakuumpumpar. LC40SM och LC60SM vakuumpumpar utan motor har en flödesprestanda på 40 respektive 60 m ^ 3/h och ett slutvakuum på 0,1 mbar (A)

Dämpnings- och återvinningssystemet, utrustat med by-pass, tillsammans med oljeåtervinningsventilen, säkerställer fullständig frånvaro av oljedunstar vid utloppet.

Dessutom är vakuumpumpen utrustad med en speciell tätning som förhindrar att oljan sugs tillbaka när vakuumpumpen stannar under vakuum.

Standardversionen är lämplig för evakuering av små slutna behållare.

Standardutrustning inkluderar:

– Avgasdroppsavskiljare

– Gas Ballast

– Oljekontrollventil

– Förpackning med BV68 olja

Gram LB40SM LB60SM oliesmurt vakuumpumpe

GRAM LC40SM OCH LC60SM VAKUUMPUMPAR UTAN MOTOR