GRAM LC25 OLJE VAKUUMPUMPA

Kompakt design, låg ljudnivå, enkel oljekontroll och påfyllning och lätt underhåll är de viktigaste delarna av denna vakuumpump. LC25 vakuumpump, har en flödesprestanda på 25 m3/h och ett slutligt vakuum på 0,5 mbar (A)

Dämpnings- och återvinningssystemet, utrustat med by-pass, tillsammans med oljeåtervinningsventilen, säkerställer fullständig frånvaro av oljedunstar vid utloppet.

Dessutom är vakuumpumpen utrustad med en speciell tätning som förhindrar att oljan sugs tillbaka när vakuumpumpen stannar under vakuum.

Standardversionen är lämplig för evakuering av små slutna behållare.

Standardutrustning inkluderar:

– Avgasdroppsavskiljare

– Gas Ballast

– Oljekontrollventil

– Pack med BV32 olja

Gram LC25 oliesmurt vakuumpumpe

GRAM LC25 OLJE VAKUUMPUMPAR