KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV4/8

Bärbart vakuumsystem (CPV 4/8) Denna enhet är avsedd för applikationer inom byggbranschen och där en praktisk och lättbärbar buffert behövs, t.ex. med hjälp av sugkoppar eller lyftutrustning.

Enheten består av en behållare av anodiserat aluminium med galvaniserad topp och en 4 m3/h oljesmurt vakuumpump. Vakuumsystemet är anslutet med en kulventil som också är ansluten till en vakuummätare som ständigt visar trycksättningsgraden i behållaren.

Standardutrustning inkluderar start/stopp-knapp, strömkabel och möjlighet att tömma tanken. Dessutom kan den köpas med en strömbrytare som automatiskt stannar vakuumpumpen om tanken blir full med vätska.

Vakuumsystem med vätskeseparator.

Dessa vakuumsystem är konstruerade och byggda för användning på glas- och marmormaskiner och på maskiner där det är möjligt att konsumera icke-aggressiva vätskor (normalt kylvätskor).

Dessa är komplett och kompakt vakuumsystem och är vanligtvis kopplade till appliceringen av en flexibel slang. En kulventil vid tankinloppet gör det möjligt att skära av från underhållsapplikationen. Luft och vätska separeras först i tanken med hjälp av en intern “cyklon” -anordning.

Luften i tanken, utan droppar men fortfarande fuktig, passerar genom ett kondensationsseparatorfilter, på vilket en vakuummätare är monterad för att styra driften av vakuumsystemet och en kulventil för returluften (detta är nödvändigt för att tömma det samlade vattnet i tanken).

Filtret är anslutet till pumpen genom ett rör med inbyggd extraventil.

Pumparna som används i dessa vakuumsystem hör till WR-serien, som har en inbyggd hög-effektiv “gas ballast” -enhet som gör det möjligt för kvarvarande kondensering att separera oljan och separera kondensatet med vakuumpumpen stoppad.

Pumparna används också för att driva centrifugalpumpar med centrifugalpumpar, och med stor framgång. Särskilt verktygsföretag runt om i Danmark har valt att köpa denna pumpenhet, efter att vi genomfört ett elskydd som automatiskt stänger av pumpen när centrifugalpumparna späds ut.

Komplet Vakuumanlæg Gram CPV4/8

KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV4/8