GRAM XC.405 XC.605 OCH XC 905 VAKUUMSYSTEM

XC VACUUM SYSTEMS BESTÄLLER AV TWO OR THREE PUMPS CONNECTED IN PARALLEL.

Vanligtvis är det mycket billigare och ibland mer tillförlitligt att välja en enhet som består av två eller tre pumpar än att förvärva en pump som kan hantera uppgiften.

Till exempel är 2 parallella pumpar 305m 3/h mycket billigare vid upphandling än en enda stående pump som ger 600m 3/h.

Vi kan bygga olika lösningar som är vanligtvis mycket konkurrenskraftiga, från ett intervall på ca. 1000 m 3/h och ner till 400 m 3/h med ett slutligt vakuum på 0,5 mbar (A)

Systemen kan även levereras med vakuumstyrenheter och frekvensomvandlare etc.

I standardkonfigurationen levereras XC-vakuumsystem med elektrisk växel och utan vakuumtank.

GRAM XC405, XC605 samt XC905 vakuumanlæg

GRAM XC.405 XC.605 OCH XC 905 VAKUUMSYSTEM