GRAM CPA DUPLEX CENTRAL VAKUUMSYSTEM

CPA DUPLEX 25 TO 305 M ^ 3/H

CPA-pumpar med enkel pump används huvudsakligen för centrala vakuumsystem, eller för vakuuminfusion, till exempel av vindturbinblad. Vakuumsystemet används även i vissa pumpar, där buffertanken kan användas som extra tillförsel av vakuum och vid pumpstopp.

Dessa enheter, i standard utförande av:

  • En oljesmurt vakuumpump med prestanda på 25 m 3/h till 305 m 3/h, inklusive två vakuumpumpar elmotor, oljeavskiljare och avgasfilter.
  • Endera vakuumskyddad horisontell stålbuffertank med en kapacitet på antingen 100, 300 eller 500 liter eller en vertikal vakuumtank med en kapacitet på 1000 liter. Båda versionerna innehåller en avloppsventil för att tömma tanken för eventuell kondensation
  • Ett extra vakuumskyddat inloppsfilter
  • En integrerad kontrollventil för att hålla vakuumnivån i buffertanken medan vakuumpumpen stoppas.
  • En manuell ventil i buffertankens inlopp, för att isolera vakuumpumpen från processen.
  • En elektronisk kontrollpanel (standard som 400V 50-60Hz) start/stopp, nödstopp, motorskydd, vakuumsändare och PLC-styrenhet förprogrammerad för att starta/stoppa vakuumpumparna, antingen manuellt eller automatiskt. Kontrollpanelen levereras med IP55-utgång.
GRAM CPA Duplex central vakuumanlæg

GRAM CPA DUPLEX CENTRAL VAKUUMSYSTEM