KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV 5-60/25

Kompakt vakuumsystem med vätskeseparator 5, 12, 25, 40 eller 60 m3/h

Dessa vakuumsystem är konstruerade och byggda för användning på glas- och marmormaskiner och på maskiner där det är möjligt att konsumera icke-aggressiva vätskor (normalt kylvätskor).

Vakuumsystemen är komplett och kompakta enheter och är vanligtvis anslutna till användarmaskinen med en flexibel slang.

En ventil vid tankinloppet gör det möjligt att bibehålla korrekt vakuum under underhållsaktiviteter.

Luft och vätska separeras först inuti tanken med hjälp av en intern “cyklon” -anordning, en flottör med flottör monterad utanför tanken, så att operatören kan visuellt styra mängden vätska i tanken.

Indikatorn har en sensor för att avge en elektrisk signal när behållaren är full och en automatisk ventil för att tömma den ackumulerade vätskan.

Luften i tanken, utan droppar men fortfarande fuktig, passerar genom ett kondensationsseparatorns filter, på vilket en vakuummätare är monterad för att styra driften av enheten.

Central vakuumpumpe - Gram CPV 5-60/25

KOMPAKT VAKUUMSYSTEM GRAM CPV 5-60/25