GRAM GC750 OG GC1000 OLJE VAKUUMPUMPER

Kompakt design, lav støy, enkel oljekontroll og fylling og lett vedlikehold er de viktigste delene av denne vakuumpumpen. GC750 og GC1000 vakuumpumpe har en strømningsytelse på henholdsvis 750 og 1000 m 3/h og leveres i to versjoner med et sluttvakuum på 0,5 mbar (A) eller 10 mbar (A)

Dempings- og utvinningssystemet, utstyrt med bypass, sammen med oljeutvinningsventilen, sikrer fullstendig fravær av oljefordamper ved utløpet.

I tillegg er vakuumpumpen utstyrt med en spesiell tetning som forhindrer at oljen suges tilbake når vakuumpumpen stopper under vakuum.

Motoren er koblet ved hjelp av elastisk koblingselement og kan dermed sikre hurtig motoromkobling med hvilken som helst standard IEC motor

Gram GC750 GC1000 oliesmurt vakuumpumpe

GRAM GC750 OG GC1000 OLJE VAKUUMPUMPER