GRAM GC400 OG GC540 OLJE VAKUUMPUMPE

Kompakt design, lav støy, enkel oljekontroll og fylling og lett vedlikehold er de viktigste delene av denne vakuumpumpen. Vakuumpumpen GC400 og GC540 har en flytegenskaper på henholdsvis 400 og 540 m 3/h og leveres i to versjoner for et sluttvakuum på 0,5 mbar (A) eller 10 mbar (A)

Dempings- og utvinningssystemet, utstyrt med bypass, sammen med oljeutvinningsventilen, sikrer fullstendig fravær av oljefordamper ved utløpet.

I tillegg er vakuumpumpen utstyrt med en spesiell tetning som forhindrer at oljen suges tilbake når vakuumpumpen stopper under vakuum.

Motoren er koblet ved hjelp av elastisk koblingselement og kan dermed sikre hurtig motoromkobling med hvilken som helst standard IEC motor

Vakuumpumper GC-serien er oljesmurt vakuumpumper med oljepumpe med oljesirkulasjonssystem.

Gram GC400 GC540 oliemsmurt vakuumpumpe

GRAM GC400 OG GC540 OLJE VAKUUMPUMPE