KLOVAKUUMPUMPER GRAM PA 155

Klo-type PA-pumper er 100% oljefrie i vakuumkammeret og det er ingen friksjon i de indre delene. Derfor er luften eller gassen som passerer gjennom den ikke forurenset samtidig som det ikke er glidende deler, slik som lameller, som må endres regelmessig. Dette bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader for å inkludere bare oljeskift i girkassen, samt inntaksfiltre.

En annen god egenskap ved klopumper er at de også kan brukes som kompressor. Deres vakuumnivå er alltid mellom 120 og 200mbar (A) uavhengig av produsenten.

Klovakuumpumper er i mange tilfeller et godt alternativ til oljefrie slat vakuumpumper.

DVP PA 155 har en ytelse på 155m 3/h ved 50Hz og 186m 3/h ved 60Hz. Maksimal vakuum 150mbar (A), 3kW motor

Gram PA 155 klo vakuumpumpe

KLOVAKUUMPUMPER GRAM PA 155