KLOVAKUUMPUMPER DRY 300

Vakuumpumper med «DRY» -type er 100% oljefrie i vakuumkammeret og det er ingen friksjon i de indre delene. Derfor er luften eller gassen som passerer gjennom den ikke forurenset samtidig som det ikke er glidende deler, slik som lameller, som må endres regelmessig. Dette bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader for å inkludere bare oljeskift i girkassen, samt inntaksfiltre.

En annen god egenskap ved klopumper er at de også kan brukes som kompressor. Deres vakuumnivå er alltid mellom 120 og 200mbar (A) uavhengig av produsenten.

Klovakuumpumper er i mange tilfeller et godt alternativ til oljefrie slat vakuumpumper.

DRY 300 har en kraft på 300m 3/h ved 50Hz og 360m 3/h ved 60Hz. Vakuum 150mbar (A), med en installert kapasitet på 5,5kW

Klo Vakuumpumpe Gram DRY 300

KLOVAKUUMPUMPER DRY 300