Gram BA.500 ROTASJONSBLÅSER

Bora-BA serie rotasjonsblåser har tre rotorrotorer med en unik geometrisk form som understreker de positive egenskapene til denne konstruksjonen og minimerer det negative (dvs. gassgjenvinning). I tillegg er akseltetningen sikret med en dynamisk tetning som forhindrer lekkasje. Disse blåsere må brukes med en primærpumpe og øke totalstrømmen ved lavt arbeidstrykk og oppnå en stor forbedring i sluttrykket. De vanligste bruksområdene er i farmasøytisk sektor, vakuummetallbehandling, elektrisk transformatoroljeavgassing, matemballasje.

Kapselblæser Gram BA.500

GRAM BA.500 ROTASJONSBLÅSER